Tekin Akademi

İş güvenliğine Giriş

Ali Tekin
Eğitmen
Ali Tekin
23 students Kayıtlı
0
0 yorumu
 • Tanım
 • Müfredat
 • SSS
 • Duyuru
 • Yorumlar
iş güvenliği genel bakıs ders 1

İş Güvenliği Genel Bakış İlk Dersi Kısa Tanımı

Bu derste:

 • İSG’nin ne olduğu ve neden önemli olduğu
 • Temel İSG ilkeleri
 • Çalışan hakları ve yükümlülükleri

Konularını öğreneceksiniz.

Hedef Kitle: Yeni işe başlayanlar, İSG bilincini geliştirmek isteyenler, yöneticiler ve işverenler

Eğitim Süresi: 1 saat

Eğitim Yöntemi: Video, yazı ve test

Kazanımlar: İSG hakkında temel bilgi ve farkındalık

Amaç: Daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı

Neden iş güvenliği ?
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Önemlidir?

İnsani Zorunluluk: Her çalışanın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışma hakkı vardır.
Yasal Yükümlülük: İşverenler, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumakla yasal olarak yükümlüdür.
Kazaları Önlemek Daha Ekonomik: İş kazalarının maliyeti, önleme masraflarından daha fazladır.
Güvenli Çalışma Koşulları: Güvenli bir ortam, çalışanların daha mutlu ve üretken olmasını sağlar.
Ülke Kalkınmasına Katkı: İş kazalarının azalması ve üretimin artması, ülke ekonomisine katkıda bulunur.
Sonuç olarak: İş Sağlığı ve Güvenliği, hem insani hem de ekonomik açıdan son derece önemlidir. İşverenler ve çalışanlar, bu konuda bilinçli davranarak, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturabilirler.

İş Güvenliği Hakkında Notlar

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), çalışanların işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamayı amaçlayan bir disiplindir. İSG, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların genel sağlık ve refahının korunması ve çalışma ortamının iyileştirilmesi gibi konuları kapsar.

İSG'nin Temel İlkeleri:

 • Kaza Önleme: İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli önlemlerin alınması.
 • Risk Değerlendirmesi: İşyerlerindeki risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı uygun önlemlerin alınması.
 • Eğitim: Çalışanlara İSG ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi.
 • Kontrol: İSG uygulamalarının düzenli olarak izlenmesi ve denetlenmesi.
 • Katılım: Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin İSG uygulamalarına katılımının sağlanması.

İSG'nin Faydaları:

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının azalması: Bu sayede işverenler ve çalışanlar maddi ve manevi kayıplardan korunur.
 • Çalışanların üretkenliğinin artması: Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı, çalışanların daha motive ve üretken olmalarını sağlar.
 • İşveren itibarının artması: İSG'ye önem veren işverenler, daha saygın ve güvenilir olarak algılanır.
 • Yasal yükümlülüklere uyulması: İşverenler, İSG ile ilgili yasal yükümlülüklere uymak zorundadır.

Türkiye'de İSG:

Türkiye'de İSG, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu kanun, işyerlerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumayı amaçlamaktadır. Kanuna göre, tüm işverenler, işyerlerinde İSG risk değerlendirmesi yaptırmak ve gerekli önlemleri almak zorundadır. Ayrıca, belirli büyüklükteki işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı gibi İSG profesyonelleri çalıştırılması zorunludur.

İSG ile ilgili daha fazla bilgi için:

Ayrıca, İSG ile ilgili birçok sivil toplum kuruluşu ve danışmanlık firması da faaliyet göstermektedir.

Özetle: İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışanların ve işverenlerin refahı için son derece önemli bir konudur. İSG'ye gereken önemin verilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturulmasını sağlayacaktır.